روشنایی را در خود جستجو کنید!

روزی ملانصرالدین در خیابان به دنبال کلید گمشده ای از این سو به آن سو می گشت.

دوستی به او رسید و گفت که به دنبال چه می گردی.وی در جواب گفت که به دنبال

کلیدش می باشد.

آن دوست از وی پرسید که کلید حدودا کجا افتاده تا او همان حوالی را جستجو کند.

ملا گفت در خانه افتاده .دوست پرسید:پس چرا اینجا به دنبالش می گردی؟

ملا گفت:چون در اینجا نور بیشتری وجود دارد.

داستان بیمزه ایست ولی حقیقت آن است که ما با زندگی هم به همین نحو برخورد می کنیم

ما همیشه خوشبختی را در خارج از وجود خود جستجو می کنیم و منابع بیرونی را سبب

خوشبختی می دانیم.در حالی که جواب ها در خود ماست!!

شما می توانید به جلو گام بردارید و هر کجا را که می خواهید بکاوید لیکن آن چه را که

به دنبالش هستید در دوردستهاو هیچ جای دگر نخواهید یافت.هیچ کس جواب سوال شما را

ندارد.

پاسخ شما فقط در خود شماست

/ 0 نظر / 23 بازدید