الماس باش

مژگان روحانی

دوست من
الماس باش 
زیبا
کمیاب
ولی سخت
تا
کسی نشکندت به آسانی
مژگان روحانی - پاییز 1392-2013
#مژگان_روحانی

/ 2 نظر / 77 بازدید
مژگان

نبینم شما بشکنی عموی نازنیم [گل][گل][گل]